–Vefat Durumlarında

 • Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı ( varsa ifade tutanakları ) yoksa bilirkişi raporu ( ceza davası sonuçlandı ise karar örneği )
 • Sigortalımıza ait araçta yer alan sürücünün alkol raporu
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı ( Aile bireylerini gösterir ) nüfus kayıt tablosu
 • Def'in ruhsatı
 • Cumhuriyet savcılığından alınmış ölü muayene ve otopsi raporu
 • Müteveffanın Gelir durumunu gösterir belge
 • Maaşlı çalışıyor ise maaş bordrosu
 • Emekli ise emekli cüzdanı fotokopisi ve emeklilik dışı çalışıyor ise buna dair belge
 • Serbest çalışıyor ise vergi levhası veya mesleğine, gelir durumuna ilişkin beyan
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Tedavi Durumlarında

 • Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı ( varsa ifade tutanakları ) yoksa bilirkişi raporu ( ceza davası sonuçlandı ise karar örneği )
 • Sigortalımıza ait araçta yer alan sürücünün alkol raporu
 • Araç içi ya da araç dışı kazalarda yaralıya ait ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş ilk muayene bulgularını içerir adli rapor formu,
 • Şahsın sağlık kuruluşundan taburcu edilmesinde düzenlenecek ayrıntılı epikriz raporu
 • Şahsa ait tedavi masraflarını gösterir fatura asılları ve dökümleri
 • Faturaları ibraz edilen ilaçlara ait reçete ve ilaç küpürleri
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Maluliyet Durumlarında

 • Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı ( varsa ifade tutanakları ) yoksa bilirkişi raporu ( ceza davası sonuçlandı ise karar örneği )
 • Sigortalımıza ait araçta yer alan sürücünün alkol raporu
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun, süreklidir ibaresi bulunan, özür oranını gösterir maluliyet raporu
 • Araç içi ya da araç dışı kazalarda yaralıya ait ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş ilk muayene bulgularını içerir adli rapor formu
 • Ameliyat edilmiş ise; ameliyat raporu,
 • Şahsın sağlık kuruluşundan taburcu edilmesinde düzenlenecek / düzenlenen ayrıntılı epikriz raporu,
 • Adli belgeler
 • Gelir durumunu gösterir belge
 • Maaşlı çalışıyor ise maaş bordrosu
 • Emekli ise emekli cüzdanı fotokopisi
 • Serbest çalışıyor ise vergi levhası veya mesleğine, gelir durumuna ilişkin beyan
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Ferdi Kaza Sigortası Hasarlarında

 • Ölüm Halinde
 • Kaza Zaptı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu
 • Maluliyet Halinde
 • Kaza Zaptı
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
 • Hastane fatura ve makbuzları
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir
TOP