ergo bireysel emeklilikBireysel Emeklilik, emeklilikte rahat etmenizi, hayallerinizi gerçekleştirmeniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma çevirmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emekliliğiniz sırasında ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

1 Ocak 2013 tarihinde hayata geçen yeni düzenlemelerle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi artık çok daha avantajlı! Artık, doktor, çiftçi, ev hanımı ya da öğrenci, çalışan çalışmayan, 18 yaşını doldurmuş olan herkes sisteme katılabilir. Üstelik, başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı uygulaması sayesinde sisteme yatıracağınız katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktirilir. Yani yatırdığınız 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 25 TL katkı payı yatırır.

Avantajlar :

Gelecekte aktif çalışan/emekli dengesinin değişmesiyle emekli maaşlarında meydana gelebilecek olumsuzluklardan etkilenmemek için bireysel emekliliğin avantajlarından yararlanabilirsiniz:

  • Bireysel Emeklilik ile kamunun size sağladığı emeklilik gelirini tamamlayıcı ikinci bir emeklilik geliri elde edersiniz.
  • Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yapacağınız katkı payı ödemelerini kendi seçtiğiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirerek emekliliğiniz boyunca arzu ettiğiniz refah düzeyinde yaşayabilirsiniz.
  • Sistemdeki devlet katkısı uygulaması sayesinde belirli limitler dahilinde, sisteme yatıracağınız her 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 25 TL katkı payı yatırır. Böylece daha çok tasarruf edersiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ne kadar ödeme yapılıyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, ödeyeceğiniz katkı paylarınızı gelecekte almak istediğiniz emekli maaşına veya toplu paraya göre siz belirleyebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz emeklilik planında belirtilen asgari katkı payı tutarı ile ödemeye başlayabilirsiniz. Emeklilik danışmanlarımız, satışlar başladığında tasarruf edebileceğiniz tutarları da dikkate alarak size en uygun katkı payı tutarını seçmenize yardımcı olmaktadırlar.
Ödediğiniz katkı payları belirli bir yüzde ile otomatik olarak artırılabilmekte ya da artış oranı beyaz eşya, tüfe gibi endekslere bağlanabilmektedir. Ayrıca dövize endeksli olabilmektedir.

Emekliliğe hak kazanma koşulları nelerdir ve birikimlerin ödenme koşulları nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamazsınız. Sistemden 10 yıldan önce çıkmanız halinde %15, 10 yılı süreyle katkı payı ödeyerek ancak 56 yaşından önce çıkmanız halinde %10, 10 yılı doldurarak ve en az 56 yaşında çıkmanız halinde %5 oranında toplam getiriniz üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Fon pay değeri nasıl hesaplanıyor?

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla bireysel emeklilik hesabınıza aktarılmaktadır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.

Birikimlerim güvencede mi? Emeklilik Şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birikimleriniz tümüyle güvencededir. Ödediğiniz katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlığı ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon malvarlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez."
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenliğini sağlayabilmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Emeklilik Gözetim Merkezi emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini günlük olarak denetlemektedir. Ayrıca tüm sistem Hazine Müsteşarlığı ve SPK tarafından da denetlenmektedir.
Bireysel Emeklilikle ilgili mevzuata www.bireyselemeklilik.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.

 

TOP