DİĞER HASAR VE MAĞDURİYETLER

–Yangın Sigortası Hasarlarında

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Karakol tutanakları (tasdikli örneği)
 • Savcılık takipsizlik raporu
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyeri ise işyerinin mali kayıtları
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • D/M (dain-i mürtehin ) var ise ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname

- Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarlarında

 • Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
 • Hasar talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

- Hırsızlık Sigortası Hasarlarında

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları, (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Envanter Giriş ve Çıkış Belgesi, (Ticari Emtia için)
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Tapu veya kira kontratı (Konut sigortalarında)

- Fırtına Hasarlarında

 • Meteoroloji raporu
 • Hasar talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

- Cam Kırılması Hasarlarında

 • Zabıt veya Beyan
  Tamir Faturası (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
  Hasara İlişkin Fotoğraflar (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
  Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Hasarlarında

 • Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.G.K. müfettişlerinin kaza raporları)
 • İşçinin iş akdi, S.G.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı
 • Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı
 • İşe başlama tarihi, S.G.K.'na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları
 • S.G.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
 • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Nakliyat Sigortaları Hasarlarında

 • Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emtiaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.
 • Sigortalı ve/veya sigortalı adına hareket eden üçüncü şahıslar, emteayı teslim alırken, emteayı ve/veya taşımayı gerçekleştiren konteyneri kontrol etmelidirler. Emteada, kırılma, ezilme, ıslanma, konteynerde ezilme, yırtık veya buna benzer hasarlar var ise emtea teslim alınmadan evvel malı teslim eden kişi ve/veya kişiler ile görülen hasar, tutanak tanzim edilerek kayıt altına alınmalıdır. İlgili durumun fotoğrafları çekilmelidir. Taşıma kamyon ile yapılmış ise çekilecek fotoğraflarda kamyon plakasının görünmesine özen gösterilmelidir.
 • Sigortalı, sigorta şirketinin rücu haklarının korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasarı ihtaren bildirmek zorundadır. Hasarın yurtdışında meydana gelmesi halinde, sigorta poliçesi üzerindeki ekspere derhal müracaat edilmeli veya şirkete hasar bildirimi yapılmalıdır.

- Emtia Kıymet Taşıma Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı
 • Mal Faturası/ Çeki listesi
 • Konşimento/hamule senedi/CMR
 • Kargo raporu
 • Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
 • Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
 • Yükleme manifestosu
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmış ise gümrük rezerv zaptı
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları )
 • Hasar fotoğrafları (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
 • Nakliyeciye çekilen protesto yazısı
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuş ise trafik zaptı, ehliyet, ruhsat fotokopileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

- Tekne Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Kurtarma teklifleri
 • Tamir teklifleri
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik rapor
 • Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)
 • Vergi kimlik numarası
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–İnşaat Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hakediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Hasar fotoğrafları
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu
 • Hasar fotoğrafları
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Montaj Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi fotokopisi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti
 • Hakediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)
 • Hasar fotoğrafları
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise).
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir
TOP