PETEKLİ ÖRME LASTİK

%100 POLYESTER
EN :3 mm'den 20 cm'e kadar
AMBALAJ ŞEKLİ :Kolide dizgi veya serpme, 25 mt'lik rulo poşet şeklinde

 

APRELİ LASTİK

%100 POLYESTER
EN : 3 cm'den 8 cm'e kadar
AMBALAJ ŞEKLİ : Kolide dizgi veya serpme, 250 mt'lik rulo poşet şeklinde

 

TAKVİYELİ İLİKLİ LASTİK

%100 POLYESTER
EN : 16 mm / 20 mm / 25 mm
AMBALAJ ŞEKLİ : Kolide dizgi veya serpme

 

DİĞER HASAR VE MAĞDURİYETLER

–Yangın Sigortası Hasarlarında

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Karakol tutanakları (tasdikli örneği)
 • Savcılık takipsizlik raporu
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyeri ise işyerinin mali kayıtları
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • D/M (dain-i mürtehin ) var ise ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname

- Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarlarında

 • Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
 • Hasar talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

- Hırsızlık Sigortası Hasarlarında

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları, (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Envanter Giriş ve Çıkış Belgesi, (Ticari Emtia için)
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Tapu veya kira kontratı (Konut sigortalarında)

- Fırtına Hasarlarında

 • Meteoroloji raporu
 • Hasar talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

- Cam Kırılması Hasarlarında

 • Zabıt veya Beyan
  Tamir Faturası (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
  Hasara İlişkin Fotoğraflar (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
  Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
  Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Hasarlarında

 • Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.G.K. müfettişlerinin kaza raporları)
 • İşçinin iş akdi, S.G.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı
 • Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı
 • İşe başlama tarihi, S.G.K.'na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları
 • S.G.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
 • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Nakliyat Sigortaları Hasarlarında

 • Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara uğrayan emtiaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirecektir.
 • Sigortalı ve/veya sigortalı adına hareket eden üçüncü şahıslar, emteayı teslim alırken, emteayı ve/veya taşımayı gerçekleştiren konteyneri kontrol etmelidirler. Emteada, kırılma, ezilme, ıslanma, konteynerde ezilme, yırtık veya buna benzer hasarlar var ise emtea teslim alınmadan evvel malı teslim eden kişi ve/veya kişiler ile görülen hasar, tutanak tanzim edilerek kayıt altına alınmalıdır. İlgili durumun fotoğrafları çekilmelidir. Taşıma kamyon ile yapılmış ise çekilecek fotoğraflarda kamyon plakasının görünmesine özen gösterilmelidir.
 • Sigortalı, sigorta şirketinin rücu haklarının korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasarı ihtaren bildirmek zorundadır. Hasarın yurtdışında meydana gelmesi halinde, sigorta poliçesi üzerindeki ekspere derhal müracaat edilmeli veya şirkete hasar bildirimi yapılmalıdır.

- Emtia Kıymet Taşıma Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı
 • Mal Faturası/ Çeki listesi
 • Konşimento/hamule senedi/CMR
 • Kargo raporu
 • Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
 • Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
 • Yükleme manifestosu
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmış ise gümrük rezerv zaptı
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları )
 • Hasar fotoğrafları (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)
 • Nakliyeciye çekilen protesto yazısı
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuş ise trafik zaptı, ehliyet, ruhsat fotokopileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

- Tekne Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Kurtarma teklifleri
 • Tamir teklifleri
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik rapor
 • Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)
 • Vergi kimlik numarası
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–İnşaat Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hakediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Hasar fotoğrafları
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu
 • Hasar fotoğrafları
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Montaj Sigortası Hasarlarında

 • Sigorta poliçesi fotokopisi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti
 • Hakediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)
 • Hasar fotoğrafları
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise).
 • Talep yazısı
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

SAĞLIK MAĞDURİYETLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

–Vefat Durumlarında

 • Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı ( varsa ifade tutanakları ) yoksa bilirkişi raporu ( ceza davası sonuçlandı ise karar örneği )
 • Sigortalımıza ait araçta yer alan sürücünün alkol raporu
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı ( Aile bireylerini gösterir ) nüfus kayıt tablosu
 • Def'in ruhsatı
 • Cumhuriyet savcılığından alınmış ölü muayene ve otopsi raporu
 • Müteveffanın Gelir durumunu gösterir belge
 • Maaşlı çalışıyor ise maaş bordrosu
 • Emekli ise emekli cüzdanı fotokopisi ve emeklilik dışı çalışıyor ise buna dair belge
 • Serbest çalışıyor ise vergi levhası veya mesleğine, gelir durumuna ilişkin beyan
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Tedavi Durumlarında

 • Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı ( varsa ifade tutanakları ) yoksa bilirkişi raporu ( ceza davası sonuçlandı ise karar örneği )
 • Sigortalımıza ait araçta yer alan sürücünün alkol raporu
 • Araç içi ya da araç dışı kazalarda yaralıya ait ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş ilk muayene bulgularını içerir adli rapor formu,
 • Şahsın sağlık kuruluşundan taburcu edilmesinde düzenlenecek ayrıntılı epikriz raporu
 • Şahsa ait tedavi masraflarını gösterir fatura asılları ve dökümleri
 • Faturaları ibraz edilen ilaçlara ait reçete ve ilaç küpürleri
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Maluliyet Durumlarında

 • Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı ( varsa ifade tutanakları ) yoksa bilirkişi raporu ( ceza davası sonuçlandı ise karar örneği )
 • Sigortalımıza ait araçta yer alan sürücünün alkol raporu
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun, süreklidir ibaresi bulunan, özür oranını gösterir maluliyet raporu
 • Araç içi ya da araç dışı kazalarda yaralıya ait ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş ilk muayene bulgularını içerir adli rapor formu
 • Ameliyat edilmiş ise; ameliyat raporu,
 • Şahsın sağlık kuruluşundan taburcu edilmesinde düzenlenecek / düzenlenen ayrıntılı epikriz raporu,
 • Adli belgeler
 • Gelir durumunu gösterir belge
 • Maaşlı çalışıyor ise maaş bordrosu
 • Emekli ise emekli cüzdanı fotokopisi
 • Serbest çalışıyor ise vergi levhası veya mesleğine, gelir durumuna ilişkin beyan
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir

–Ferdi Kaza Sigortası Hasarlarında

 • Ölüm Halinde
 • Kaza Zaptı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu
 • Maluliyet Halinde
 • Kaza Zaptı
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
 • Hastane fatura ve makbuzları
 • Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir
TOP